Wdrożenie CSR

Wdrożenie CSR

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Set(h) firmą odpowiedzialną społecznie

Do pobrania: Strategia CSR firmy Set(h)

Do pobrania: Raport CSR firmy Set(h)

 

 

W dniu 09.06.2014 firma Systemy Informatyczne Set(h) Sp. z o.o. podpisała umowę dotyczącą udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie strategii CSR we wszystkich trzech obszarach – środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa i zaangażowanie społeczne.

 1. Zakres i cele projektu
  1. Opracowanie i wdrożenie strategii CSR we wszystkich trzech obszarach – środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa i zaangażowanie społeczne.
  2. Implementacja zasad CSR w całym cyklu życia produktu.
  3. Podniesienie jakości obsługi klienta.
  4. Wdrożenie normy ISO 26000.
  5. Wdrożenie raportowania wg standardu Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej.
  6. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
  7. Zwiększenie zaangażowania pracowników i włączenie ich w procesy decyzyjne.
  8. Opracowanie raportu odpowiedzialności społecznej.
  9. Promocja i budowa kultury społecznej odpowiedzialności biznesu.
  10. Zwiększenie efektywności materiałowej i energetycznej usługi.
  11. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej.
  12. Organizacja staży.
  13. Zapobieganie dyskryminacji w przedsiębiorstwie.
  14. Poszerzenie i rozwój wiedzy na temat nowych technologii.
  15. Upowszechnienie idei CSR w otoczeniu lokalnym i biznesowym.
  16. Stymulowanie powstania „zielonych” miejsc pracy.
  17. Obniżenie szkodliwych oddziaływań i poprawa stanu środowiska naturalnego.
  18. Edukacja w ramach zrównoważonego rozwoju.
 2. Harmonogram realizacji projektu
  Projekt obejmuje 7 działań umożliwiających realizację wskazanych celów:
  Działanie 1. Przygotowanie strategii CSR wraz z mapą interesariuszy
  Działanie 2. Wykonanie analiz procesów usługowych
  Działanie 3. Opracowanie raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa wg standardów
  Działanie 4. Wykonanie audytu
  Działanie 5. Wykonanie oprogramowania dedykowanego „Set(h) Fit Solution”
  Działanie 6. Zakup laptopów wraz z systemem informacyjnym (4 szt.)
  Działanie 7. Działania informacyjno-promocyjne
  Projekt realizowany jest od 01.07.2014 do 31.12.2014.

III. Korzyści związane z projektem
Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu pozwolą na osiągnięcie następujących rezultatów z punktu widzenia Wnioskodawcy:
– wzrost zainteresowania inwestorów,
– zwiększenie lojalności klientów i interesariuszy,
– poprawa relacji ze społecznością i instytucjami lokalnymi,
– wzrost konkurencyjności,
– podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy,
– kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników,
– pozyskanie i utrzymanie najlepszych,
– poprawa warunków pracy,
– wzrost równowagi życia zawodowego i prywatnego,
– budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu u przedsiębiorcy,
– zwiększenie efektywności materiałowej i energetycznej usługi.

Wdrożenie CSR pozwoli firmie na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, dla których wspólnym mianownikiem będzie tworzenie przyjaznego środowiska pracy, zachęcającego do kreatywnego myślenia i silnego angażowania się pracowników we wszystkie działania organizacji.
Rozpoczęto : PPNT Aeropolis Strefa S2

Wartość dofinansowania:
22 900,00 CHF

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

NAPISZ KOMENTARZ:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *