Aplikacje Android

Aplikacje Android

Aplikacje mobilne są efektywnymi rozwiązaniami umożliwiającymi wykorzystywanie systemu w czasie rzeczywistym niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy. Mając wciąż dostęp do spersonalizowanych usług, klient w każdej chwili ma realny wpływ na procesy zachodzące w prowadzonej działalności, koordynując wszystkie kluczowe procesy i mając wgląd w aktywności swoich pracowników.

Pracownicy logując się na swoim smartfonie, tablecie lub innym sprzęcie mającym dostęp do internetu są w stanie wykonywać dedykowane im czynności współpracując z bazą danych systemu. Aplikacje na ANDROIDA dzięki przystępnej grafice i czytelności funkcji są łatwe do opanowania przez każdego pracownika.