Program Polska Wschodnia 2014-2020

Program Polska Wschodnia 2014-2020

Z przyjemnością chcieliśmy poinformować, że firma Systemy Informatyczne SET(h) Sp. z o.o. od września do końca grudnia 2016 roku realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, I Etap pt. „Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla Firmy SYSTEMY INFORMATYCZNE SET(H) Sp. z o.o.” 

Fundusze Europejskie Polska WschodniaUnia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

NAPISZ KOMENTARZ:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *