Filary działalności

Filary działalności

Set(h)_Firma_Rodzinna

FIRMA RODZINNA

Od 2012 r. z dumą posługujemy się znakiem „Firma Rodzinna”, popierając w ten sposób akcję budowania marki biznesu rodzinnego w Polsce, prowadzoną z zaangażowaniem przez Fundację Firmy Rodzinne.
Funkcję Prezesa pełni w Set(h) głowa rodziny – dr inż. Krzysztof Bobran. W działania przedsiębiorstwa zaangażowana jest także jego żona – Milena oraz dzieci – Sabina i Jakub. Współpraca z Set(h) opiera się o wartości, pod którymi podpisujemy się własnym nazwiskiem:
• Wzajemne relacje
• Zaufanie
• Zaangażowanie
• Uczciwość
• Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Należy dodać, że Firma Set(h) to owoc pracy całej rodziny oraz lojalnych pracowników. Razem tworzymy zgrany team, dla którego liczy się sumienna praca oraz etyczna postawa.

Historia_Set(h)_budynek

HISTORIA

Od 20 lat Set(h) lokuje się w sferze innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. Założycielem i prezesem spółki jest dr inż. Krzysztof Bobran, wywodzący się z rzeszowskiego środowiska akademickiego. Początki działalności związane były z tworzeniem niszowego oprogramowania dla sektora rolno-spożywczego, w szczególności dla branży cukrowej i owocowo-warzywnej. Stopniowo do portfolio firmy dołączyły wyspecjalizowane systemy dla branży transportu i metalurgii. Równolegle do powyższych firma od lat projektuje rozwiązania informatyczne dla szeroko pojętego świata biznesu, przyczyniając się do redukcji kosztów prowadzenia działalności przez swoich klientów

W 2012 roku firma Set(h) przeniosła swoją siedzibę do Parku Naukowo Technologicznego AEROPOLIS. Dzięki wyjątkowej lokalizacji współtworzymy ogólnie pojęty klaster IT, który obecnie dynamicznie rozwija się wokół Doliny Lotniczej na Podkarpaciu.

Certyfikat_Set(h)_ISO

POLITYKA JAKOŚCI

W 2008 r. Set(h) uzyskał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2009. Dążeniem Set(h) w zakresie polityki jakości wśród obecnych i potencjalnych klientów jest ugruntowanie mocnej pozycji pewnego partnera handlowego dbającego o zapewnienie wysokiego poziomu jakości usług w zakresie: kompleksowego projektowania i wykonywania oraz obsługi systemów informatycznych, a także sprzedaży oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego.

CO TO OZNACZA:

• Świadczenie usług wysokiej jakości
• Bycie pewnym partnerem handlowym, którego działania są monitorowane przez wewnętrznych i zewnętrznych audytorów
• Stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego
• Nastawienie na satysfakcję klienta

Innowacyjnosc Set(h)

INNOWACYJNOŚĆ

Firma Set(h) śledzi nowe trendy w programowaniu. Innowacyjna działalność Set(h) była wielokrotnie oceniana przez niezależnych ekspertów. Już w roku 2003 firma została oznaczona na mapie przedsiębiorstw wysoko innowacyjnych, przygotowanej przez tygodnik „Polityka”. W roku 2008 System Plantator został laureatem regionalnej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji. W 2009 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN zakwalifikował Set(h) do pierwszej dziesiątki rankingu „najbardziej innowacyjnych małych przedsiębiorstw”.

Od 2011 r., dzięki inwestycji współfinansowanej ze środków UE, firma wdrożyła innowację procesową i rozpoczęła pracę w trybie projektowania współbieżnego. Rozwiązanie to umożliwia skrócenie czasu projektowania w stosunku do tradycyjnej metody sekwencyjnej.

CSR Set(h)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Firma Set(h) nie rozpoczęła implementacji strategii CSR w konkretnym czasie. Od dwudziestu lat firma Set(h) jest kierowana etycznie i z poszanowaniem otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Obecnie kontynuujemy działania, które wpisują się w politykę CSR.

Prowadzimy nasz biznes odpowiedzialnie, z uwzględnieniem norm etyki w biznesie, jak też potrzeb wszystkich grup interesariuszy, w tym: pracowników, partnerów biznesowych, społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. W codziennej pracy kierujemy się profesjonalnym, indywidualnym podejściem, pragmatyzmem oraz wartościami takimi jak: odpowiedzialność, zaangażowanie, wzajemny szacunek, szczególnie do potrzeb i oczekiwań pracownika i partnera biznesowego oraz dbałość o środowisko naturalne.
Zobacz nasze działania CSR

Ekologia w Set(h)

EKO BIURO

Firma Set(h) podejmuje działania na rzecz zachowania różnorodności przyrodniczej otoczenia i działania na rzecz wzmocnienia społeczno-ekologicznego aspektu własnej działalności.

Ekologiczna odpowiedzialność firmy wyraża się w dwóch wymiarach:

  • Wewnętrznym (m.in. redukcja zużycia energii,wody, zagospodarowanie odpadów, tworzenie procedur, pozwalających na systematyczne zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko)
  • Zewnętrznym (m.in. zagadnienia dotyczące troski o szeroko pojęte środowisko naturalne, czyli np. efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne, technologie zmniejszające zużycie zasobów nieodnawialnych, wykorzystanie źródeł odnawialnych w zaspokajaniu potrzeb energetycznych)

Zobacz nasze działania ECO