Eksperci piszą o Systemie Plantator

Eksperci piszą o Systemie Plantator

Zbiór owoców dobrze ewidencjonowany

Mariusz Podymniak

Na plantacjach borówki zbiór owoców wymaga zaangażowania dużej liczby osób, dobrej organizacji i sprawnej logistyki związanej z rozmieszczeniem pracowników na plantacji, a także szybkiego transportu zebranych owoców. W większości przypadków praca przy zbiorze rozliczana jest w systemie akordowym ,w którym wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości zebranych owoców. Ewidencje tego procesu można prowadzić ręcznie (wystarczy kartka i ołówek), ale zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem jest posługiwanie się elektronicznymi systemami od zbierania i analizowania danych.

Od zebrania do sprzedaży

W grupie producentów owoców BerryGroup, która ma siedzibę w Lubosinku w województwie wielkopolskim, od 3 lat funkcjonuje system Plantator przeznaczony do zbierania i monitorowania danych, opracowany przez firmę Set(h). Wykorzystuje się go na plantacjach już podczas zbioru owoców. W tym celu każdy pracownik został zaopatrzony w identyfikator z indywidualnym kodem kreskowym, a osoba zarządzające zbiorami dysponuje tabletem z czytnikiem. W trakcje pracy wprowadzane są w ten sposób informacje związane z konkretną kwaterą, na której jest prowadzony zbiór, można również ewidencjonować zbiór równocześnie z kilku kwater. Podczas zdawania owoców sczytywane są dane z identyfikatora zbieracza i następnie dane skrzynki (także opatrzone kodem kreskowym), do której trafiają owoce. Pionierem we wdrażaniu tego systemu w grupie BerryGroup jest Mateusz Pilch, którego 20-hektarowa plantacja borówki znajduje się w Pamiątkowie. W gospodarskie tym borówki uprawia się od 30 lat. W ostatnim czasie dużo się tu zmieniło, zwłaszcza w zakresie prowadzenia roślin i nawożenia. To ostatnie odbywa się w znacznym stopniu poprzez fertygację (system do tego służący dostarczyła firma Adviser), oprócz której stosuje się nawożenie posypowe (głównie wczesną wiosną). Jak podkreśla plantator, dzięki zmianie podejścia do nawożenia znacząco zmieniła się wydajność upraw. Jeszcze kilka lat temu średnia plonów na naszych plantacjach wynosiła 6-7 t/ha, teraz gdy systematycznie kontrolujemy zasobność gleby i prowadzimy intensywną fertygację, bez trudu uzyskujemy dwukrotnie wyższe plony- mówi Mateusz Pilch. …

… Jak podkreśla Mateusz Pilch, wykorzystywanie na plantacji systemu Plantator bardzo ułatwia mu codzienną pracę podczas zbiorów. System jest bowiem łatwy i wygodny w obsłudze. Wszystkie zapisywane na przenośnych tabletach dane są przede wszystkim na bieżąco synchronizowane z serwerem (konieczny jest do tego zasięg telefonii komórkowej  na plantacji), co pozwala na systematyczne ich aktualizowanie oraz dostęp do nich zarówno z centralnego PC-eta w biurze, jak i z dowolnego tabletu na polu. Wiadomo wówczas, ile w danym czasie na określonej kwaterze zebrano borówek, jakie są stany magazynowe i ile jagód wieczorem wyjedzie do pakowalni. Ponadto, nawet bezpośrednio na polu można do systemu wprowadzić dane nowego pracownika, przypisać mu kod kreskowy czy podliczyć jego dniówkę i wynagrodzenie. W praktyce przydaje się również możliwość dokonywania zmian we wprowadzonych już danych – np. gdy okażę się, że zbierający oddał owoce nieodpowiedniej jakości, można łatwo zmienić ich kategorie w systemie. Sam sprzęt, z którego korzysta się na polu, jest również stosunkowo wygodny i trwały, a zasilający go akumulator po naładowanie bez problemu wystarcza na cały dzień pracy. Korzystnie z tego systemu to niesamowita oszczędność czasu poświęconego na ewidencje oraz wygoda. W każdej chwili możemy sprawdzić, ile mamy zebranych borówek czy podsumować pracownika, który np. kończy prace – mówi Mateusz Pilch. Bardzo ważne dla niego okazuje się też ewidencjonowanie zbiorów z poszczególnych kwater. W ten sposób można uzyskać szczegółowe dane dotyczące wielkości zbiorów, a także analizować rożne systemy prowadzenia roślin czy nawożenia. Pozwala to zarazem na prowadzenie szczegółowych doświadczeń na plantacji. Dzięki systemowi ewidencjonowania danych, łatwiejsza okazuje się tez praca z ludźmi podczas zbiorów. Po każdym dniu pracy drukowana i wywieszana jest lista z ilością zebranych borówek w dniu poprzednim, i ewentualnie nieprawidłowości pracownicy mogła zgłaszać do brygadzisty. Można w ten sposób tworzyć również różne systemy motywacyjne dla zbieraczy.

System Plantator wdrażany jest tez w obiekcie logistycznym spółki BerryGroup. Tu z kolei kody na przywożonych do pakowania paletach z borówkami są skanowane i przepisywane do danego dostawcy. Na dalszym etapie dla każdej partii borówek przygotowywane są kody kreskowe, co pozwala na pełną kontrole i śledzenie produktu. Niezmiernie ważne, w przypadku dostaw do wielu odbiorców wręcz obowiązkowe jest posiadanie dokumentacji pozwalającej na określenie pochodzenia i drogi danego produktu z plantacji do rąk konsumenta (traceability oznacza zdolność śledzenia dostaw). System Plantator, wprowadzony na etapie zbiorów w plantacjach, a także podczas konfekcjonowania owoców w pakowani spółki BerryGroup, daje taką właśnie możliwość. Nadal kontynuowana jest też współpraca z firma Set(h) i praca nad udoskonalaniem programu magazynowego. W 2015 roku grupa została członkiem Polish Berry Cooperative (PBC), której celem jest promocja polskich borówek, wspólny handel i zdobywanie nowych rynków zbytu. W działania te w przyszłości ma się również wpisywać program Plantator. W planach jest bowiem jego wykorzystanie do zdalnej kontroli magazynów należących do grup tworzących PBC, automatyzacji zamówień, rezerwacji i przypisania towaru do konkretnego zamówienia, co realizowane będzie przez osobę odpowiedzialną za sprzedaż owoców z poszczególnych magazynów rozmieszczonych w różnych częściach Polski. Możliwości rozwijania i wykorzystania tego systemu jest więc jeszcze dużo. …

aJagodnik1aJagodnik2 aJagodnik3

NAPISZ KOMENTARZ:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *