Swiss Contribution

Wdrożenie CSR

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Set(h) firmą odpowiedzialną społecznie Do pobrania: Strategia CSR firmy Set(h) Do pobrania: Raport CSR firmy Set(h)     W dniu 09.06.2014 firma Systemy Informatyczne Set(h) Sp. z o.o. podpisała umowę dotyczącą udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie strategii CSR we wszystkich trzech obszarach – środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa i zaangażowanie społeczne.
  1. Zakres i cele projektu 1. Opracowanie i wdrożenie strategii CSR we wszystkich trzech obszarach – środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa i zaangażowanie społeczne. 2. Implementacja zasad CSR w całym cyklu życia produktu. 3. Podniesienie jakości obsługi klienta. 4. Wdrożenie normy ISO 26000. 5. Wdrożenie raportowania wg standardu Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej. 6. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 7. Zwiększenie zaangażowania pracowników i włączenie ich w procesy decyzyjne. 8. Opracowanie raportu odpowiedzialności społecznej. 9. Promocja i budowa kultury społecznej odpowiedzialności biznesu. 10. Zwiększenie efektywności materiałowej i energetycznej usługi. 11. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej. 12. Organizacja staży. 13. Zapobieganie dyskryminacji w przedsiębiorstwie. 14. Poszerzenie i rozwój wiedzy na temat nowych technologii. 15. Upowszechnienie idei CSR w otoczeniu lokalnym i biznesowym. 16. Stymulowanie powstania „zielonych” miejsc pracy. 17. Obniżenie szkodliwych oddziaływań i poprawa stanu środowiska naturalnego. 18. Edukacja w ramach zrównoważonego rozwoju.
  2. Harmonogram realizacji projek