Projekty UE

Paszport do eksportu

POIG Działanie 6.11

Celem działania 6.1 PO IG jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. W ramach I etapu Działania 6.1 zrealizowano projekt mający na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Tytuł zrealizowanego projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Systemy Informatyczne Set(h) zp. z o.o.”. W ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. Mamy zaszczyt poinformować, że firma Systemy Informatyczne Set(h) sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Systemy Informatyczne Set(h) sp. z o.o.” w ramach działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie jest realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.