Projekty UE

Program Polska Wschodnia 2014-2020

Z przyjemnością chcieliśmy poinformować, że firma Systemy Informatyczne SET(h) Sp. z o.o. od września do końca grudnia 2016 roku realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, I Etap pt. „Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla Firmy SYSTEMY INFORMATYCZNE SET(H) Sp. z o.o.”  Fundusze Europejskie Polska WschodniaUnia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Certyfikat IMP³rove dla Set(h)

Jest nam niezmiernie miło oznajmić Państwu, że otrzymaliśmy Certyfikat IMP³rove przyznawany przez European Innovation Management Academy. Ocena IMP³rove służy określeniu poziomu konkurencyjności i potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. W ramach usługi przedsiębiorstwo bierze udział w badaniu ankietowym, którego wyniki są porównywane z wynikami znajdującymi się w bazie danych w formie rankingu ukazującego pozycję firmy na tle Liderów, średniej oraz w odniesieniu do grup referencyjnych (rynku krajowego lub potencjalnych konkurentów na rynkach międzynarodowych). Baza danych zawiera dane dotyczące około 3 tysięcy firm zatrudniających od 5 do kilkuset osób, obecnych na rynku przez co najmniej 2 lata. Jednocześnie informacje przekazane podczas badania ankietowego nie są ujawniane przez konsultantów IMP³rove. Otrzymany certyfikat Akademii IMP³rove potwierdza wysoki poziom innowacyjności firmy. 161010-certificate_imp%c2%b3rove-assisted-assessment-systemy-informatyczne-seth-sp-z-o-o

Green IT w Set(h)

Proekologiczna firma to nie tylko gospodarka odpadami i oszczędność zużycia energii. Mając na względzie rozwój Set(h) jako przedsiębiorstwa przyjaznego dla środowiska, staramy się stale uczyć na temat sposobów budowania eko-firmy. W tym celu przystąpiliśmy do projektu „EKO biuro” realizowanego przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt rozpoczęła seria szkoleń dotyczących wprowadzenia eko-zmiany w przedsiębiorstwie, budowania świadomości ekologicznej interesariuszy firmy oraz komunikowania kwestii związanych z szeroko pojętym środowiskiem. Obecnie trwają spotkania z doradcami CSR, którzy wspierają Set(h) w osiągnięciu celu, jakim jest prawdziwie ekologiczna informatyka.

Dobre praktyki w rekrutacji

Wykład otwarty specjalisty z Set(h) 19 marca odbyło się otwarte spotkanie podczas którego opowiedzieliśmy o dobrych praktykach w rekrutacji stosowanych w Set(h). Przekazaliśmy także cenne wskazówki, jakich błędów unikać podczas aplikowania o pracę. Wykład poprowadziła Sabina Bobran – odpowiedzialna za organizację procesu rekrutacji w SI Set(h). Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Zostań Dobrym Inżynierem. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.” dzięki uprzejmości Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Współpraca Set(h) i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wspierając współpracę nauki i biznesu Set(h) bierze udział w projekcie „WSIZ: Wiedza – Staże – Informacja – Zatrudnienie”. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka. Dzięki udziałowi w projekcie będziemy współpracować z uczelnią nad wzmocnieniem praktycznych aspektów nauczania oraz lepszym zrozumieniem wzajemnych potrzeb rynku pracy i świata nauki.

Set(h) bierze udział w projekcie „Niesłyszący na start!”

Systemy Informatyczne Set(h) rozpoczęły współpracę z Rzeszowskim Klubem Sportowym Głuchych „Res-Gest”. Realizujemy program staży zawodowych wspierający zatrudnienie niesłyszących kobiet i mężczyzn z terenu województwa podkarpackiego. Projekt „Niesłyszący na start!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej na temat projektu na stronie „Res-Gest”: resgest.pl

Zakończenie inwestycji w SSE Euro-Park Mielec/PPNT Aeropolis

 

RPO WP

Działanie 1.1B

Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-155/09 pt. "Autorski projekt SI Set(h) Sp. z o.o.: linia produkcji, utrzymania i rozwoju dedykowanego oprogramowania z wykorzystaniem inżynierii współbieżnej"

Zrealizowano : PPNT Aeropolis Strefa S2

belka Aby w pełni wykorzystać potencjał branży informatycznej Systemy Informatyczne Set(h) za swoje priorytetowe zadanie uznają inwestowanie w rozwój województwa podkarpackiego. Z satysfakcją informujemy o przystąpieniu do realizacji inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro – Park Mielec/Podkarpackim Parku Naukowo – Technologicznym Aeropolis w zakresie postawienia budynku biurowo – usługowego z zapleczem techniczno – socjalnym wraz z budową linii produkcji, utrzymania i rozwoju dedykowanego oprogramowania z wykorzystaniem inżynierii współbieżnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WP Działanie 1.1B. Dzięki inwestycji w Euro – Park Mielec Systemy Informatyczne Set(h) będą współtworzyć ofertę biznesową i technologiczną pierwszego branżowego parku w Polsce, ulokowanego w samym sercu podkarpackiej Doliny Lotniczej. PPNT Aeropolis stanowi kluczowe przedsięwzięcie regionu będącego jednocześnie zagłębiem informatycznym i lotniczym. Systemy Informatyczne Set(h) lokując się w PPNT Aeropolis dołączyły do prestiżowego grona najbardziej innowacyjnych, konkurencyjnych przedsiębiorstw działających na terenie województwa, którym zależy na podtrzymywaniu i rozwijaniu mocno zakorzenionej w rejonie tradycji przemysłu lotniczego oraz na powiązaniu z tą gałęzią gospodarki głównego obszaru własnej działalności. Działając w strefie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Set(h) przyczyni się do aktywiza

Paszport do eksportu

POIG Działanie 6.11

Celem działania 6.1 PO IG jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. W ramach I etapu Działania 6.1 zrealizowano projekt mający na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Tytuł zrealizowanego projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Systemy Informatyczne Set(h) zp. z o.o.”. W ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. Mamy zaszczyt poinformować, że firma Systemy Informatyczne Set(h) sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Systemy Informatyczne Set(h) sp. z o.o.” w ramach działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie jest realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.