Produkty

Certyfikat IMP³rove dla Set(h)

Jest nam niezmiernie miło oznajmić Państwu, że otrzymaliśmy Certyfikat IMP³rove przyznawany przez European Innovation Management Academy. Ocena IMP³rove służy określeniu poziomu konkurencyjności i potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. W ramach usługi przedsiębiorstwo bierze udział w badaniu ankietowym, którego wyniki są porównywane z wynikami znajdującymi się w bazie danych w formie rankingu ukazującego pozycję firmy na tle Liderów, średniej oraz w odniesieniu do grup referencyjnych (rynku krajowego lub potencjalnych konkurentów na rynkach międzynarodowych). Baza danych zawiera dane dotyczące około 3 tysięcy firm zatrudniających od 5 do kilkuset osób, obecnych na rynku przez co najmniej 2 lata. Jednocześnie informacje przekazane podczas badania ankietowego nie są ujawniane przez konsultantów IMP³rove. Otrzymany certyfikat Akademii IMP³rove potwierdza wysoki poziom innowacyjności firmy. 161010-certificate_imp%c2%b3rove-assisted-assessment-systemy-informatyczne-seth-sp-z-o-o

Nowy model finansowania

Słuchając sugestii naszych klientów i pragnąc umożliwić zakup jednego z naszych flagowych produktów - Systemu Plantator - szerszej grupie producentów rolnych wprowadziliśmy nowe zasady dostępu do funkcjonalności Systemu: To producent decyduje, które rozliczenie jest dla niego lepsze. Można pozostać przy starym modelu rozliczenia, polegającym na wykupieniu licencji bezterminowej lub można przejść na model abonamentowy (pakiety już od 2 tyś PLN miesięcznie). Po więcej informacji zapraszamy na stronę Plantator System www.plantator.com

Rekomendacja Pepsico

Dziękujemy za kolejną rekomendację od naszego Klienta - firmy PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o.:    

Firma Systemy Informatyczne Set(h) sp. z o.o.  podjęła się w 2014r. realizacji projektu IT polegającego na napisaniu od zera multiportalowej aplikacji do zarządzania surowcem w zakładzie FritoLay w Grodzisku Mazowieckim. Za pierwowzór miała zbiór powiązanych ze sobą kilkunastu arkuszy Excel wypełnianych przez pracowników działu Agro. Aktualnie system został uruchomiony produkcyjnie, jest dobrze oceniany przez użytkowników za jego wygodę, przyjazność i elastyczność. Do głównych zalet rozwiązania należą: - podział odpowiedzialności za wprowadzane dane, w tym część informacji wprowadzają podmioty współpracujące (producenci, dostawcy, przewoźnicy,...) - natychmiastowa informacja o ewentualnych zmianach w harmonogramach produkcji, czy dostaw, z uwzględnieniem ilości i jakości dostępnego surowca - możliwość zgromadzenia w jednej bazie danych (Oracle) wszystkich kluczowych informacji niezbędnych dla działu Agro i możliwość ich spójnej analizy - zapewnienie traceability surowca w czasie rzeczywistym od sadzeniaków/pola do wyprodukowanego chipsa Pracownicy firmy Systemy Informatyczne Set(h) sp. z o.o. dobrze rozumieją nasze potrzeby i procesy w branży rolno-spożywczej, na nasze sugestie reagują szybko, często sami sugerują możliwe rozwiązania dla zgłaszanych zagadnień. Pojawiają się zgłoszenia z innych działów fabryki odnośnie możliwości rozbudowy systemu o moduły obsługi kolejnych procesów w zakładzie. Polecam firmę Systemy Informatyczne Set(h) sp. z o.o. jako solidnego wykonawcę i dostawcę systemów informatycznych, w szczególności dla branży rolno-spożywczej.

Jan Borowski

Prosperujący Fruit Logistics o Plantatorze

Zapraszamy do kliknięcia powyżej i do obejrzenia filmu nagranego w siedzibie jednego z naszych klientów korzystających z Plantator System - pana Pawła Paradowskiego, Prezesa Zarządu firmy Fruit Logistic Sp. z o.o.. Poniżej znajdują się zdjęcia wykonane w firmie Fruit Logistic korzystającej z naszego oprogramowania: [gallery columns="4" link="file" size="full" ids="1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1248,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260"]

Eksperci piszą o Systemie Plantator

Zbiór owoców dobrze ewidencjonowany

Mariusz Podymniak
Na plantacjach borówki zbiór owoców wymaga zaangażowania dużej liczby osób, dobrej organizacji i sprawnej logistyki związanej z rozmieszczeniem pracowników na plantacji, a także szybkiego transportu zebranych owoców. W większości przypadków praca przy zbiorze rozliczana jest w systemie akordowym ,w którym wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości zebranych owoców. Ewidencje tego procesu można prowadzić ręcznie (wystarczy kartka i ołówek), ale zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem jest posługiwanie się elektronicznymi systemami od zbierania i analizowania danych. Od zebrania do sprzedaży W grupie producentów owoców BerryGroup, która ma siedzibę w Lubosinku w województwie wielkopolskim, od 3 lat funkcjonuje system Plantator przeznaczony do zbierania i monitorowania danych, opracowany przez firmę Set(h). Wykorzystuje się go na plantacjach już podczas zbioru owoców. W tym celu każdy pracownik został zaopatrzony w identyfikator z indywidualnym kodem kreskowym, a osoba zarządzające zbiorami dysponuje tabletem z czytnikiem. W trakcje pracy wprowadzane są w ten sposób informacje związane z konkretną kwaterą, na której jest prowadzony zbiór, można również ewidencjonować zbiór równocześnie z kilku kwater. Podczas zdawania owoców sczytywane są dane z identyfikatora zbieracza i następnie dane skrzynki (także opatrzone kodem kreskowym), do której trafiają owoce. Pionierem we wdrażaniu tego systemu w grupie BerryGroup jest Mateusz Pilch, którego 20-hektarowa plantacja borówki znajduje się w Pamiątkowie. W gospodarskie tym borówki uprawia się od 30 lat. W ostatnim czasie dużo się tu zmieniło, zwłaszcza w zakresie prowadzenia roślin i nawożenia. To ostatnie odbywa się w znacznym stopniu poprzez fertygację (system do tego służący dostarczyła firma Adviser), oprócz której stosuje się nawożenie posypowe (główn

Cel: 1 mln ton przemiału zbóż rocznie

Gratulujemy naszemu klientowi - firmie GoodMills Polska, producentowi Mąki Basia: GoodMills Group, jedna z wiodących firm na europejskim rynku przemiału zbóż, zainwestuje w Polsce do końca przyszłego roku łącznie 50 mln złotych. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę zakładu w Straduni k/Opola. W ramach inwestycji pod Opolem powstanie nowa linia produkcyjna, która zwiększy całkowitą wydajność fabryki do 750 ton na dobę. GoodMills Polska, będąca część międzynarodowego koncernu GoodMills Group, w lipcu ubiegłego roku zakończył rozbudowę jednego z czterech zakładów w Polsce – Młyna Kamionka w Dużej Cerkwicy w województwie kujawsko-pomorskim, której koszt wyniósł 25 mln zł. Z uwagi na rosnące wymagania oraz zmieniające się potrzeby klientów i konsumentów koncern GoodMills Polska, w ramach kontynuacji działań inwestycyjnych, planuje prace w Straduni k/Opola. - Cele zostały jasno określone już na początku naszej działalności w Polsce, „1 mln ton przemiału zbóż rocznie”. W ostatnich latach nasza firma zwiększyła produkcję kilkukrotnie osiągając poziom blisko 600 tys. ton przemiału i pozycję lidera na rynku. Stabilne wyniki finansowe tylko przyspieszyły decyzje dot. kolejnych inwestycji – mówiPiotr Piąstka, prezes firmy GoodMills Polska. Kwota 50 mln zł na którą opiewa inwestycja, zostanie przeznaczona na rozbudowę zakładu o nową linię produkcyjną o zdolności przemiałowej 300 ton na dobę. Dzięki temu fabryka osiągnie całkowitą wydajność 750 ton na dobę, co uczyni ją jednym z największych zakładów w Polsce. W ramach działań planowana jest również rozbudowa elewatora zbożowego o kolejne 12 tys. ton. Znaczące środki przeznaczone będą również na szkolenia dla pracowników w zakresie rozwoju ich kwalifikacji i kompetencji. Jak poinfor

Dron Agronom

Zapraszamy na portal e-sadownictwo.pl, gdzie ukazał się artykuł ekspercki napisany przez pana Prezesa firmy Set(h) - dr Krzysztofa Bobrana. Tekst dotyczy zastosowania nowych technologii w rolnictwie. Bezpośredni link do artykułu Poniżej znajduje się wypis z artykułu: Tematyka wykorzystywania dronów w różnych zastosowaniach bardzo szybko zyskuje wielką popularność. Te inteligentne latające roboty pierwotnie były używane w celach militarnych, nadal stanowiąc elementy groźnych systemów obserwacyjnych czy transportowych. Z drugiej strony rynek zalewany jest tanimi dronami – zabawkami, które realizują bardzo podstawowe zadanie: sterowane radiowo unoszenie się w powietrzu. Funkcje zaawansowanej obserwacji z powietrza oraz transportu niewielkich ładunków stanowią podstawę wykorzystywania dronów w większości zastosowań profesjonalnych. Do niemilitarnych zastosowań można zaliczyć w szczególności:

  • Wykonywanie zdjęć i filmów istniejących nieruchomości, dużych instalacji (np. gazociągi), dużych obiektów (np. kopalnie, pociągi) dla ich zaewidencjonowania, oceny stanu, a także w celach dozorczych (ochrona przed celowym lub nieumyślnym uszkodzeniem, naruszeniem prawa własności, ale także zwykłe odstraszanie intruzów)
  • Wykonywanie zdjęć i filmów realizowanych inwestycji budowlanych (np. węzłów autostradowych) dla oceny postępów prac (weryfikacja zgodności ze sztuką budowy oraz z harmonogramem realizacji)
  • Wykonywanie zdjęć i filmów w strefach niebezpiecznych i trudno dostępnych w celach monitoringu; mowa tu zarówno o niebezpieczeństwie zamierzonym (np. filmowanie sportów ekstremalnych), jak i będącym efektem katastrof (np. karambol na autostradzie, pożar lasów, powódź), czy zamieszek i niepokojów społecznych
W przypadku profesjonal

Nowe moduły Systemu Fahrel

Jest nam miło poinformować wszystkich klientów, że w procesie rozwoju jednego z naszych flagowych systemów -Fahrel System - rozwinęliśmy trzy odrębne modły do zarządzania flotą. W zależności od potrzeb nasi klienci mogą korzystać z poszczeólnyh modułów, lub łączyć je ze sobą. Rozwój ten dokonał się na skutek współpracy z naszymi dotychczasowymi klientami, takimi jak Orlen Transport, Paul Klacska Polska, Iżowski Usługi:

 fahrelfuelgold- system do transportu paliw.

fahrelmonitoring - system do monitorowania floty i tras.

fahrelplanning- system do zarządzania flotą transportową.

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych z dokładnym opisem funkcjonalności poszczególnych modułów.