CSR

Doskonalimy się w ISO30

Otrzymaliśmy raport końcowy audytorów, którzy z wielką uwagą sprawdzali w tym miesiącu, czy wdrożony w 2008 roku w Set(h) System Zarządzania Jakością jest na pewno zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Audytorom szczególnie spodobały się wprowadzone w tym roku zmiany w zakresie zarządzania i obsługi zgłoszeń w Dziale Supportu. Dzięki kontroli otrzymaliśmy jeszcze jedną motywację do dalszego samodoskonalenia naszej organizacji. Audytorzy wskazali nam potencjał rozwoju, ale też wypunktowali mocne strony firmy. Z jednej strony impuls do działania, z drugiej satysfakcja z osiągniętych celów – tak można podsumować tegoroczny audyt. Meldujemy, że niezgodności nie stwierdzono, a certyfikat przyznany przez Polską Akademię Jakości został uznany za w pełni zasłużony.

Set(h) bierze udział w projekcie „Niesłyszący na start!”

Systemy Informatyczne Set(h) rozpoczęły współpracę z Rzeszowskim Klubem Sportowym Głuchych „Res-Gest”. Realizujemy program staży zawodowych wspierający zatrudnienie niesłyszących kobiet i mężczyzn z terenu województwa podkarpackiego. Projekt „Niesłyszący na start!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej na temat projektu na stronie „Res-Gest”: resgest.pl