Bez kategorii

Green IT w Set(h)

Proekologiczna firma to nie tylko gospodarka odpadami i oszczędność zużycia energii. Mając na względzie rozwój Set(h) jako przedsiębiorstwa przyjaznego dla środowiska, staramy się stale uczyć na temat sposobów budowania eko-firmy. W tym celu przystąpiliśmy do projektu „EKO biuro” realizowanego przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt rozpoczęła seria szkoleń dotyczących wprowadzenia eko-zmiany w przedsiębiorstwie, budowania świadomości ekologicznej interesariuszy firmy oraz komunikowania kwestii związanych z szeroko pojętym środowiskiem. Obecnie trwają spotkania z doradcami CSR, którzy wspierają Set(h) w osiągnięciu celu, jakim jest prawdziwie ekologiczna informatyka.